MÔN TIẾNG ANH

Chương trình học bậc THPT Anh Quốc (GCSE) và các tiêu chuẩn đánh giá

Mục lục:

Giới thiệu                                                                                                              3

Nội dung môn học                                                                                                4

Tiêu chuẩn đánh giá                                                                                              6

Giới thiệu

Chương trình đào tạo bậc Trung học phổ thông tại Anh Quốc (GCSE) đặt ra tiêu chuẩn cho các môn học về mặt kiến thức, độ hiểu biết, các kĩ năng cũng như mục tiêu đánh giá sẽ được áp dung chung có tất cả các môn học thuộc chương trình này. Chương trình đưa ra khung đào tạo buộc các tổ chức được ủy quyền phải tuân theo tiêu chuẩn của họ tức là đảm bảo sự tiêp nối từ Key Stage 3 theo chuẩn khung quốc gia và là bước đệm cho chương trình A-level.

Mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra

Tài liệu này sẽ giúp người đọc hiểu được chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung bắt buộc của môn tiếng Anh hệ GCSE. Với những môn học như Ngôn ngữ Anh, các chủ đề sẽ mang tính tiếp nối từ chương trình Key Stage 3 và Key Stage 4. Đồng thời, kiến thức sẽ không được nhắc lại mà đòi hỏi học sinh phải nắm chắc từ các chương trình trước đó.

Để học được môn Tiếng Anh hệ GSCE, học sinh cần phải có kĩ năng đọc và viết ở mức độ khá. Học sinh buộc phải sử dụng tiếng Anh đúng chuẩn cũng như có thể viết các câu đúng ngữ pháp, triển khai ngôn ngữ giàu tính hình tượng và có khả năng phân tích văn bản.

Sau khi học môn tiếng Anh thuộc chương trình GSCE học sinh sẽ có được các kĩ năng sau:

 • Đọc các văn bản dài một cách trôi chảy và nắm bắt được kiến thức của bài
 • Biết cách đọc có phân tích, tiếp thu kiến thức từ bài đọc để cải thiện kĩ năng viết
 • Viết các bài luận rõ ràng, mạch lạc sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh theo đúng quy chuẩn
 • Sử dụng ngữ pháp, dấu chấm câu, một cách chính xác và đúng chính tả
 • Tiếp thu và áp dụng được một lượng lớn từ vựng, cũng như kiến thức về thuật ngữ ngữ pháp1 cũng như các quy ước ngôn ngữ về đọc, viết và ngôn ngữ nói.

Ngoài ra, môn học này cũng giúp học sinh phát triển kĩ năng nói như:

 • Nghe và hiểu ngôn ngữ nói và phát triển kĩ năng nói tiếng Anh theo đúng quy chuẩn.
 • Khả năng sử dụng ngôn ngữ nói của học sinh sẽ được đề cập trên chứng chỉ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến điểm số cuối cùng
 • Xem thêm phần chú giải thuật ngữ ngữ pháp hỗ trợ các chương trình giảng dạy quốc gia về học tập cho tiếngAnh.https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244218/English_Appendix_2_-pdf

Nội dung môn học

Tài liệu này sẽ mang đến toàn bộ thông tin của môn học Tiếng Anh của hệ đào tạo GSCE. Các tổ chức được ủy quyền có thể linh hoạt thay đổi để tăng độ sâu, độ rộng của kiến thức để phù hợp với việc giảng dạy

Tất cả bài đọc trong bài thi cuối kỳ sẽ là những bài chưa từng được học. Các văn bản này sẽ lấy từ các thế kỷ 19,20 21 được giải thích ngay sau đây

GCSE là chương trình được thiết kế với mục tiêu người học có thể đọc và hiểu bài đọc ở thế kỉ 19, 20 và 21 ở mức độ khó. Mỗi văn bản đại diện cho một lối văn phong, điều này sẽ kích thích học sinh tìm hiểu về nội dung, cấu trúc và ý nghĩa của ngôn từ. Các văn bản cũng thuộc các thể loại khác nhau,đây cũng là là những bài mẫu điển hình giúp học sinh phát triển kĩ năng viết. Các bài này có thể thuộc thể loại văn học hoặc văn học phi hư cấu.hoặc các thể loại khác như tiểu luận, bài phê bình, bài báo ( tính cả báo in và báo online) . Các văn bản như tin tức nhất thời sẽ không được đưa vào chương trình. Ngoài ra, số lượng tài liệu văn bản cũng như độ dài ngắn cũng không bị hạn chế

Nội dung nghiên cứu

Môn Tiếng Anh thuộc chương trình đòi hỏi học sinh phải nắm bắt được các phần sau

Đọc phân tích và phê bình

 • Đọc phân tích và phê bình: Xác định và giải thích chủ đề, ý tưởng và thông điệp được đề cập trong các tác phẩm thuộc thể loại văn học và các thể loại khác; nhìn nhận văn bản theo nhiều chiều; so sánh và rút ra được bài học từ các văn bản đã được nghiên cứu; rút ra luận điểm, luận cứ cho sự vật sự việc và tìm dẫn chứng để giải thích cho luận cứ; xác định được biện pháp nghệ thuật thiên vị và và sử dụng sai dẫn chứng bằng cách phân biệt rõ ràng giữa luận cứ có dẫn chứng và luận cứ không dẫn chứng; bình phẩm và đánh giá được văn bản, sử dụng nội dung văn bản để mở mang kiến thức và cải thiện kĩ năng đọc hiểu, nhìn nhận văn bản theo nhiều góc nhìn khác nhau
 • Tóm tắt và tổng hợp: xác định tổng quan hoặc chủ đề chính của văn bản;tóm tắt nội dung văn bản; tổng hợp văn bản.
 • Đánh giá sự lựa chọn từ vựng,hình thức, đặc điểm ngữ pháp và đặc điểm cấu trúc: giải thích và minh họa từ vựng và ngữ pháp đã góp phần hiệu quả như thế nào vào cách sử dụng ngôn ngữ chính xác và tập trung vào tiểu tiết và phân tích và đánh giá cách thức hình thành và cơ cấu góp phần vào giá trị của một văn bản
 • So sánh văn bản: Phân tích và so sánh hai hoặc mà nhiều văn bản

Kĩ năng viết

 • Viết văn bản rõ ràng và mạch lạc: Biết cách viết một văn bản cho nhiều đối tượng và thể loại khác nhau như miêu tả, tự sự, giải thích, hướng dẫn, đưa ra ý kiến về sự vât, sự việc, và tranh luận; biết lựa chọn từ ngữ, ngữ pháp, và trình bày văn bản trọng phản ánh khán giả, mục đích và ngữ cảnh; sử dụng ngôn ngữ một cách sáng tạo, vận dụng kiến thức từ các văn bản khác nhau để phát triển bài viết; thể hiện quan điểm một cách nhất quán; đảm bảo sự mạch lạc và thống nhất một văn bản
 • Viết văn bản có tác động đến người đọc: biết cách lựa chọn, sắp xếp và làm nổi bật các sự kiện, ý tưởng và điểm mẫu chốt bằng cách trích dẫn bằng chứng chính xác và hợp lý để hỗ trợ cho luận điểm, sử dụng ngôn ngữ sáng tạo, giàu hình tượng và mang tính thuyết phục cao, bao gồm các biện pháp nghệ thuật (như câu hỏi tu từ,nghệ thuật phản đề, …).

Ngôn ngữ nói

 • Trình bày thông tin và ý tưởng: Biết cách lựa chọn, sắp xếp các ý chính để chuẩn bị cho bài thuyết trình,có khả năng thuyết trình về nhiều vấn đề theo nhiều chiều; làm tốt được bài thuyết trình cũng như bài phát biểu
 • Phản xạ với ngôn ngữ nói: Nắm bắt được ý của đối phương cũng như đưa ra được quan điểm về sự vật, sự việc
 • Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh chuẩn: sử dụng thành thạo tiếng Anh đúng quy chuẩn để phát triển kĩ năng nói.

Cách thức đánh giá

Đọc hiểu (50%)

Đọc và hiểu các văn bản để

AO1    Xác định, giải thích được các ý chính trong bài và hàm ý của tác giả

 • Biết cách tập hợp các dữ kiện từ các văn bản khác nhau

AO2    Giải thích, nhận xét và phân tích cách tác giả sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc để tiếp cận được với người đọc, sử dụng dẫn chứng có trong bài để hỗ trợ quan điểm

AO3    So sánh ý tưởng và quan điểm của các nhà văn, cũng như phương thức truyền tải của họ qua hai văn bản trở lên

AO4    Đánh giá văn bản một cách nghiêm túc và hỗ trợ quan điểm của mình bằng các tài liệu tham khảo thích hợp

VIẾT (50%)

AO5      Truyền tải được thông điệp một cách rõ ràng, hiệu quả và lựa chọn văn phong chinh xác qua nhiều thể loại khác nhau

Sắp xếp các dữ kiện và ý tưởng, sử dụng nhuần nhuyễn các cấu trúc ngữ pháp khác nhau để văn bản được đồng nhất và mạch lạc

 

AO6   Thí sinh phải thể hiện được vốn từ vựng phong phú, sử dung các cấu trúc câu một cách rõ ràng, đồng thời đảm bảo đúng chính tả và dấu chấm câu. Yêu cầu này sẽ chiếm 20% mỗi phần thi)

NGÔN NGỮ NÓI (Phần đánh giá phụ)

AO7    Thể hiện khả năng thuyết trình cho tình huống được đưa ra

AO8    Chứng minh khả năng nghe và hiểu ngôn ngữ nói; bằng cách thể hiện  khả năng hiểu câu hỏi và đưa ra câu trả lời

AO9    Biết cách thuyết trình và phát biểu sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh chính xác

© Crown copyright 2013

You may re-use this information (excluding logos) free of charge in any format or medium, under the terms of the Open Government Licence. To view this licence, visit http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ or e-mail: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned.

Any enquiries regarding this publication should be sent to us at: www.education.gov.uk/contactus.

This document is also available from our website at: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/qualifications/gcses.

Reference: DFE-00232-2013