TÀI LIỆU THAM KHẢO

Văn học Anh

Nội dung tiêu chuẩn GSCE và mục tiêu đánh giá

Nội dung

Giới thiệu                                                                                                              3

Nội dung môn học                                                                                                4

Tiêu chuẩn đánh giá                                                                                              6

Giới thiệu

Tiêu chuẩn môn học GSCE chỉ ra những kiến thức, sự hiểu biết, kĩ năng và mục tiêu đánh giá chung cho tất cả các tiêu chuẩn GSCE trong một môn học được đề ra. Chúng cung cấp một khuôn khổ trong đó các cơ quan khảo thí sẽ đưa ra chi tiết tiêu chuẩn của riêng họ nhằm đảm bảo tiến hành các yêu cầu của chương trình phổ thông quốc gia từ cấp Trung học cơ sở và khả năng phát triển lên trình độ A.

Mục tiêu chương trình và kết quả học tập

Nội dung này chỉ ra kết quả học tập và phạm vi nội dung được yêu cầu cho tiêu chuẩn GSCE trong môn Văn học Anh. Trong các môn học, ví dụ như Văn học Anh, nơi các chủ đề được giảng dạy với chiều sâu tăng dần trong suốt khóa học thuộc cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, kết quả GSCE phản ánh hoặc dựa trên nội dung môn học đặc thù được giảng dạy trong cấp Trung học cơ sở. Những nội dung đó sẽ không được dạy lại trong khóa học GSCE, nơi mà nó đã được phổ cập trong các cấp trước đó.

Các tiêu chuẩn GCSE trong Văn học Anh nên phát triển kiến thức và kỹ năng đọc, viết và tư duy phê bình. Thông qua văn học, học sinh có cơ hội phát triển văn hoá và có được kiến thức về những điều tốt nhất đã được suy nghĩ và viết ra. Nghiên cứu GCSE Văn học Anh nên khuyến khích học sinh đọc nhiều vì niềm yêu thích và như là một sự chuẩn bị cho việc học văn ở trình độ cao hơn.

Tiêu chuẩn GSCE trong môn Văn học Anh phải giúp học sinh:

 • Đọc các tác phẩm văn học kinh điển với phạm vi rộng hơn, thường xuyên hơn cùng với khả năng thấu hiểu tốt hơn, tạo ra sự kết nối xuyên suốt quá trình đọc của học sinh.
 • Đọc đi kèm với đào sâu suy nghĩ, phê bình, đánh giá, nhờ vậy học sinh có thể thảo luận và giải thích cách hiểu cùng những ý kiến của mình.
 • Phát triển thói quen đọc nhiều hơn, thường xuyên hơn.
 • Đánh giá được chiều sâu và sức ảnh hưởng của các di sản thuộc nền văn học Anh.
 • Viết một cách đúng đắn, phân tích ý kiến của mình, sử dụng Ngôn ngữ Anh chuẩn.
 • Tích lũy và sử dụng vốn từ vựng dồi dào, bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành và các thuật ngữ văn học, ngôn ngữ học khác mà học sinh cần để bình luận và phân tích về những gì chúng đọc được.

Nội dung môn học

Tài liệu này trình bày toàn bộ nội dung về các tiêu chuẩn GCSE trong văn học Anh. Tuy nhiên, các cơ quan khảo thí có thể sử dụng tính linh hoạt để tăng độ sâu, bề rộng hoặc bối cảnh trong các chủ đề cụ thể hoặc để củng cố nội dung chủ đề giảng dạy.

Nghiên cứu Văn học Anh chất lượng cao nên là trọng tâm chính của tiêu chuẩn GCSE này. Các tiêu chuẩn GCSE trong Văn học Anh nên được thiết kế dựa trên cơ sở việc đọc của học sinh bao gồm toàn bộ văn bản.

Ngoài nội dung trong ‘Nghiên cứu chi tiết’, việc kiểm tra phải bao gồm các câu hỏi về văn bản mà học sinh chưa đọc trước đây (các văn bản “vô hình”).

Mục tiêu nghiên cứu

Tiêu chuẩn GSCE trong môn Văn học Anh yêu cầu học sinh phải nghiên cứu những nội dung sau:

Nội dung nghiên cứu chi tiết

Học sinh phải nghiên cứu chi tiết các văn bản chất lượng cao, thách thức trí tuệ và có giá trị trong phần liệt kê, bao gồm:

 • Ít nhất 1 vở kịch của Shakespear
 • Ít nhất 1 tiểu thuyết thuộc thế kỉ 19
 • Một tuyển tập thơ ca từ năm 1789, bao gồm thơ ca lãng mạn
 • Tiểu thuyết hoặc kịch, tuồng từ Britist Isles từ năm 1904 trở đi

Tất cả các tác phẩm phải được viết bởi Tiếng Anh.

Với phạm vi các văn bản trên đây, cần tập trung nhấn mạnh vào sự am hiểu của học sinh. Các bài giảng nên được chọn với mục đích tối quan trọng là cung cấp cho học sinh những kiến thức có thể hỗ trợ cho cho quá trình học tập cả ở hiện tại và tương lai.

Để mở rộng kiến thức văn học, nâng cao tư duy phê bình và khả năng so sánh đối chiếu, học sinh nên đọc nhiều trong phạm vi trên để so sánh chúng với các văn bản “vô hình” khác trong kỳ kiểm tra. Những văn bản “vô hình” này có thể hoặc không phải được viết bởi tác giả của các tác phẩm mà học sinh phải nghiên cứu như trong văn bản sắp đặt sẵn.

Đọc hiểu và đánh giá

 • Hiểu nghĩa đen và suy luận: hiểu một từ, cụm từ hoặc câu trong ngữ cảnh; khám phá các khía cạnh của cốt truyện, đặc tính, sự kiện và các thiết lập; phân biệt giữa những điều được nêu rõ ràng và những điều ngụ ý; giải thích động lực thúc đẩy, chuỗi các sự kiện và mối quan hệ giữa hành động hoặc sự kiện.
 • Đọc và phê bình: xác định được chủ đề và phân biệt giữa các chủ đề với nhau; ủng hộ một quan điểm bằng cách tham khảo các luận cứ đề ra trong văn bản; thừa nhận khả năng xảy ra và đánh giá các phản ứng khác nhau với một văn bản; sử dụng sự hiểu biết về bối cảnh xã hội, lịch sử và văn hóa của nhà văn để truyền đạt đánh giá; hình thành một phản ứng cá nhân xuất phát từ sự phân tích và đánh giá các văn bản.
 • Đánh giá sự lựa chọn của nhà văn về từ vựng, đặc trưng ngữ pháp và cấu trúc: phân tích và đánh giá ngôn ngữ như thế nào (bao gồm cả ngôn ngữ tượng trưng), kết cấu, hình thức và cách trình bày góp phần vào chất lượng và sức ảnh hưởng; sử dụng thuật ngữ ngôn ngữ học và văn học để đánh giá (chẳng hạn như, nhưng không hạn chế, thành ngữ, phép ẩn dụ, nhịp điệu, nhân vật mang ý nghĩa châm biếm, mỉa mai, phép chuyển nghĩa, phép nhân hóa)
 • So sánh văn bản: so sánh và đối chiếu các văn bản nghiên cứu, đề cập đến các vấn đề liên quan đến chủ đề, đặc điểm, bối cảnh, phong cách và chất lượng văn bản; so sánh hai văn bản phê bình với các vấn đề nêu trên.

Viết

 • Tạo ra một văn bản rõ ràng và mạch lạc: viết một cách hiệu quả về tác phẩm cho nhiều mục đích khác nhau như: mô tả, giải thích, tóm tắt, tranh luận, phân tích và đánh giá; thảo luận và bảo vệ một quan điểm; lựa chọn và nhấn mạnh những điểm chính; sử dụng trích dẫn liên quan và sử dụng tài liệu tham khảo chi tiết.
 • Chính xác tiêu chuẩn Tiếng Anh: chính xác chính tả, dấu câu và ngữ pháp.
AO1

 

Đọc, hiểu và ứng phó với các văn bản

Sinh viên sẽ có thể:

• Duy trì một phong cách nhất quán và phát triển phản xạ cá nhân.

• Sử dụng tài liệu tham khảo, bao gồm trích dẫn để hỗ trợ và minh họa giải thích.

35-40%
AO2 Phân tích ngôn ngữ, hình thức và cấu trúc được sử dụng bởi một nhà văn để chỉ ra ý nghĩa và hiệu quả, sử dụng thuật ngữ chuyên môn phù hợp ở nơi thích hợp. 40-45% 

 

AO3 Thể hiện sự hiểu biết về mối quan hệ giữa văn bản và bối cảnh của chúng. 15-20%

 

AO4 Sử dụng một loạt các từ vựng và các cấu trúc câu cho rõ ràng, có mục đích và hiệu quả, với chính tả và dấu câu chính xác. 5%
Trong mỗi tiêu chuẩn nói riêng và toàn bộ nói chung, 20-25% điểm số yêu cầu các thí sinh thể hiện các khả năng được mô tả trong AO1, AO2 và AO3 thông qua nhiệm vụ đòi hỏi họ phải thực hiện so sánh các văn bản.