Học miễn phí

Giới thiệu về dự án “Học miễn phí – Free EVTrust”

  1. Giới thiệu chung

Chương trình học miễn phí – Free EVTrust (viết tắt là FEV) áp dụng đối với lứa tuổi từ 5 – 18 tuổi đang mong muốn được học tiếng Anh tại EVTrust nhưng không đủ khả năng chi trả học phí. FEV hỗ trợ tối đa là toàn bộ  học phí 1 năm (3 kì) của các khóa học chính thức tại EVTrust.

Đây là chương trình đầy nhân văn của EVTrust. Với mong muốn “giúp đúng người cần”, FEV và các tình nguyện viên người Việt sẽ làm việc nghiêm túc để thẩm định từng hoàn cảnh học sinh. Đảm bảo khó khăn tài chính không phải là rào cản để các học sinh đến với tri thức.

  1. Mục đích
  • Mang đến sự công bằng trong giáo dục.
  • Cùng học sinh nghèo nuôi dưỡng ước mơ.
  • Hỗ trợ phụ huynh học sinh trong giai đoạn khó khăn của gia đình.
  • Lan toả tinh thần chia sẻ trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.
  1. Triển khai

Đây là chương trình thường kỳ của EVTrust, bất cứ khi nào học viên cần giúp đỡ về tài chính để duy trì việc học tại EVTrust đều có thể truy cập tại đây để đăng ký thông tin và được hỗ trợ.

Truy cập link sau để cập nhật thông tin liên tục về các dự án đào tạo của EVTrust.