TRONG NƯỚC

EVTrust đánh giá rất cao vai trò của các đối tác chiến lược tại Việt Nam trong việc phát triển, nhân rộng mô hình đào tạo của tổ chức tại đây. EVTrust đã, đang và sẽ đẩy mạnh hợp tác cùng các cá nhân, tổ chức giáo dục có uy tín trên tinh thần tương hỗ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cả hai bên. Hiện tại, EV đang trong mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng sau:

Trường Cao Đẳng nghề Cơ Điện Hà Nội (HCEM)

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (PCI)

Sau quá trình tìm hiểu, tiếp xúc và giao lưu, EVTrust và các đối tác chiến lược đã đi đến thông nhất hợp tác trên các hạng mục quan trọng sau:

  • EVTrust với đội ngũ giáo viên, tình nguyện viên người bản ngữ sẽ hỗ trợ công tác giảng dạy Tiếng Anh trong các khóa học của HCEM, PCI theo kế hoạch từng kỳ mà hai bên đã thống nhất.
  • HCEM, PCI hỗ trợ EVTrust chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện giảng dạy cần thiết cho các dự án đào tạo sắp tới của EV, đồng thời, đảm bảo các điều kiện về vật chất, tinh thần cho giáo viên bản ngữ của EVTrust trong quá trình tham gia hỗ trợ giảng dạy tại đây.
  • Thành lập Trung tâm dạy tiếng Anh của EVTrust tại trụ sở của các trường.
  • EVTrust chịu trách nhiệm cung cấp các kênh học Tiếng Anh online cho các học viên của HCEM, PCI.
  • EVTrust hỗ trợ học bổng du học tại Anh cho các sinh viên có đủ năng lực của HCEM, PCI.
  • Hợp tác đào tạo tin học.

Xin vui lòng truy cập vào link sau hiểu thêm về quá trình hợp tác giữa EVTrust và đối tác chiến lược.

Các cá nhân, tổ chức có mong muốn hợp tác cùng EVTrust xin vui lòng đăng ký theo link .