Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất tại EVTrust Việt Nam

Các dự án đào tạo của EVTrust Việt Nam dự kiến sẽ được triển khai theo lộ trình 10 năm. Hiện nay, tổ chức đang tích cực kêu gọi sự hợp tác đến từ các trường đại học, cao đẳng có uy tín tại Việt Nam. EVTrust sẽ hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng trong công tác giảng dạy Tiếng Anh đòi hỏi chuyên môn cao. Ngược lại, các đơn vị hợp tác cùng tổ chức sẽ giúp đỡ EVTrust xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho các dự án sắp tới.

Hiện nay, EVTrust đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác cùng hai trường: Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội và Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên. Các lớp học đầu tiên của EV sẽ được đặt tại hai trường cao đẳng này với những yêu cầu sau:

  • 1 phòng học dành cho học viên từ 5 – 10 tuổi
  • 1 phòng học dành cho học viên từ 10 – 18 tuổi
  • 1 phòng học dành cho học viên trên 18 tuổi

Thêm vào đó, EVTrust còn xây dựng các điểm hỗ trợ tại miền Bắc dưới đây:

  • Cơ sở 1: 160 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Cơ sở 2: Số 12/111, đường Phan Trọng Tuệ, Văn Điển, Hà Nội
  • Cơ sở 3: Phường Xuân Hòa, Thị xã Phúc Yên
  • Cơ sở 4: Số 01, phố Chùa Cấm, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc