Du Học Trực Tuyến

Registration Form (Đơn Đăng Kí) 2020

Please complete this form and submit online or return to: The registrar, EV Academy, 14 Leckhampton Road, Loughborough, United Kingdom, LE11 4TH together with the refundable fee of £ 50.
(Vui lòng hoàn thành đơn này và gửi online tại đây hoặc gửi bưu điện về địa chỉ của trường EV Academy, 14 Leckhampton Road, Loughborough, United Kingdom, LE11 4TH kèm theo phí đặt cọc 50 bảng Anh được hoàn lại toàn bộ sau này)Application Process (Quy trình tuyển sinh)
Step 1 (Bước 1)
We will check all informations you’ve submited are correct and all payment was successful. (Chúng tôi sẽ kiểm tra các thông tin trong Đơn đăng kí và việc thanh tóan phí đặt cọc đã được hoàn tất)Step 2 (Bước 2)
Entry Requirements Check (Kiểm tra đầu vào)
We will then ensure that you have the necessary English language and academic entry requirements for the course you wish to study. To qualify for the programme you have to have: (Chúng tôi sẽ xem xét để chắc chắn rằng bạn có đủ các yếu tố phù hợp để tham gia lớp học phù hợp với mình. Để đảm bảo những điều này, chúng tôi sẽ cần làm các việc sau:)
• English test (kiểm tra tiếng Anh)
• Possess your school report, (kết quả học ở trường)
• An online interview (your mother language) phỏng vấn online bằng tiếng mẹ đẻ của bạn.Step 3 (Bước 3)
Received an offer?Congratulations! Soon you could be studying with us. There are just a few more steps to secure your place. (Nhận được thư mời học của chúng tôi và chuẩn bị để giữ chỗ cho mình trong lớp )Step 4 (Bước 4)
If you have received a ‘offer letter’ this means you have a right place in our school. This is the time that you consider about request full refund your deposit. You can have the 50 pound deposit back untill we start the course at 03/04/2020. (Bạn đã biết lớp học phù hợp với mình trong trường. Đây là lúc bạn xem xét kĩ lưỡng về việc có nên đề nghị lấy lại tiền đặt cọc hay không. Bạn có thể lấy lại 50 bảng đặt cọc này mà không cần lí do cho đến khi chúng tôi bắt đầu năm học vào ngày 03/04/2020.)

Step 5 (Bước 5)
Pay tuition fee installment (Thanh toán học phí)
UK academic year is 3 terms. You will be asked to pay a minimum of 2 terms’ fees if you are not in Schorlarship programs. Our international students have to pay the full year. You can finish study and send refund request at anytime with no questions, at any time, before we start the 5th months study at 31/08/2020. (Năm học ở Anh gồm 3 kì. Bạn sẽ cần nộp học phí cho ít nhất 2 kì nếu bạn đang không trong chương trình học bổng hay giảm phí gì của chúng tôi. Các trường hợp học sinh quốc tế còn lại sẽ thanh toán toàn bộ học phí cho cả năm. Bạn có thể dừng học và yêu cầu hoàn tiền học phí vào bất cứ thời gian nào mà khônng cần lí do cho đến khi chúng tôi bắt đầu tháng học tập thứ 5 vào ngày 31/08/2020)

Step 6 (Bước 6)
Prepare to study with us (Chuẩn bị nhập học)
We will then issue you with a Student guide which you will need when attending to your class. (Bạn sẽ nhận được mã số học sinh và các hướng dẫn cụ thể về thiết bị và kết nối để chuẩn bị nhập học và làm quen với thầy cô bạn bè mới)

Some useful links in Vietnamese
Một vài thông tin tham khảo hữu ích bằng tiếng Việt
EV volunteer activitys in Vietnam
https://www.facebook.com/ev.trust.vietnam/
ev-trust.org

Page kết nối, hỗ trợ học sinh và phụ huynh do Công Ty Giáo Dục Tâm Việt hỗ trợ bằng tiếng Việt
https://www.facebook.com/nhom.hoc.sinh.uk/

Địa chỉ email (anhvo@ev-trust.org) của bạn được ghi lại khi bạn gửi biểu mẫu này.
Du Học Trực Tuyến